กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์พกพา | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

ย้อนเวลาชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยาความงามระดับมรดกโลก

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (1).jpg


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นสถานที่ที่ใครมาเยี่ยมชมเมืองโบราณอยุธยาต้องไม่พลาด วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในใจกลางอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของไทย ครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดหลวงของราชวงศ์แรกของสยาม มีอายุย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2035 ก่อนที่จะถูกทำลายในปี พ.ศ. 2310 วัดที่น่าประทับใจแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองที่สำคัญของชาวสยาม ไฮไลท์เจดีย์ 3 องค์เรียงรายตั้งเด่นสง่าดูมีมนต์ขลังต้อง ย้อนเวลาชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยางามระดับมรดกโลก

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (2).jpg

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา


สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของวัดพระศรีสรรเพชญ์ คือ เจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ อันวิจิตรงดงาม (ยอดแหลม) สร้างขึ้นในพ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาก็ทรงให้สร้าง (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พี่ชายต่างแม่ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ให้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2พระปิตุลา รวมเป็น 3 องค์ตามปัจจุบัน

ซากโบราณสถานพระอารามหลวง มีเจดีย์บูรณะใหม่ 3 องค์ และทิวทัศน์ของบริเวณโดยรอบ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (3).jpg

วัดพระศรีสรรเพชญ์  ความสําคัญ


วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเมืองอยุธยาโบราณเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานถึง 530 ปี ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวังและใช้เป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา โบราณสถานแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและมรดกไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนในแต่ละปี

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และได้กลายเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เมื่อเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างอันงดงามนี้ พวกเขาจะถูกย้อนเวลากลับไปในขณะที่พวกเขาตื่นตาตื่นใจกับ เจดีย์ขนาดใหญ่สามองค์ที่รายล้อมไปด้วยเจดีย์ขนาดเล็กจำนวนมาก

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (4).jpg

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ประวัติ


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดพุทธที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในเมืองโบราณของอยุธยา ประเทศไทย วัดนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ย้อนกลับไปเมื่อ 530 ปีก่อน เมื่อแรกเริ่มสร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ผู้ก่อตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเป็นเวลาหลายปีและเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งพระแก้วมรกต

เมื่อเวลาผ่านไป วัดพระศรีสรรเพชญ์ได้ถูกทำลาย สร้างใหม่ และบูรณะหลายครั้งเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและอัคคีภัย ตลอดจนการทำลายล้างของมนุษย์ในช่วงสงคราม ระหว่างการถูกทำลายครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2310 จากการรุกรานของกองทัพพม่า อาคารที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ถูกเผาทำลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวยังคงสามารถสำรวจซากปรักหักพังเหล่านี้ และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของซากโบราณได้ โดยการเยี่ยมชมสถานที่อันน่าทึ่งแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา (5).jpg

วัดพระศรีสรรเพชญ์ มรดกโลก


วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในอยุธยา ประเทศไทย เป็นมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดของอยุธยา กลุ่มวัดสร้างขึ้นในพ.ศ. 2035 และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาจนกระทั่งถูกทำลายลงในปี พ.ศ. 2310 สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ขนาดใหญ่สามองค์หรือสถูปซึ่งใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของสมาชิกในราชวงศ์

โครงสร้างอันงดงามนี้ทำหน้าที่เป็นอนุสรณ์สถานของอำนาจทางการเมืองและการอุทิศตนทางศาสนาในช่วงเวลานั้น โดดเด่นด้วยงานแกะสลักและประติมากรรมที่สลับซับซ้อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาและความเชื่ออื่นๆ ที่ถือโดยผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ ทุกวันนี้ วัดพระศรีสรรเพชญ์ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับคนไทย เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ สถาปัตยกรรม


วัดพระศรีสรรเพชญ์ในอยุธยา ประเทศไทยเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมที่น่าทึ่ง กลุ่มวัดโบราณแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นอารามหลวงของอาณาจักรอยุธยาและสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2035 ผู้มาเยือนสถานที่สำคัญแห่งนี้จะต้องหลงใหลในความยิ่งใหญ่ และสวยงามในทันที และนำย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ถูกลืมเลือนไปนาน

วัดประกอบด้วยเจดีย์ 3 องค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐสีแดงสวยงาม และสมัยก่อนที่ยังไม่ถูกเผาต้องสวยงามงานอันประณีตที่แสดงฉากต่าง ๆ พร้อมด้วยภายในเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา รีวิว


ฉันเพิ่งมีโอกาสไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยุธยาและเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อ บริเวณนี้สวยงามด้วยสิ่งก่อสร้างที่น่าประทับใจมากมาย เช่น เจดีย์ใหญ่สามองค์เป็นสัญลักษณ์ ฉันสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดสำคัญแห่งนี้และชื่นชมรายละเอียดที่ซับซ้อนของสถาปัตยกรรม ฉันชอบที่มันไม่แออัดเกินไปและมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่ตั้ง


ที่ตั้ง : 9H45+77R ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

GPS : https://goo.gl/maps/nCxcQ1BuQ8NUvZcf7

สรุป หากคุณเคยพบว่าตัวเองอยู่ในอยุธยา ประเทศไทย อย่าลืมหาเวลาไปเยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชญ์ ด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ งานหินที่มีรายละเอียด และโบราณวัตถุที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ คุณจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อสำรวจวัดที่น่าทึ่งแห่งนี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่คุณจะได้เห็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราสามารถเห็นประวัติศาสตร์มากมายในช่วงชีวิตของเราได้อย่างไร นี่คือจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด!
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
Facebook: https://m.me/JadtripFans
โทรศัพท์: 088-075-2507, 099-4242-652
ส้มส้ม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Somcup

เผยแพร่ 124 กระทู้

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)

JadTrip.com เว็บไซต์คอมมูนิตี้ท่องเที่ยว มีครบทุกเรื่องเที่ยว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และอื่นๆอีกมากมาย

สมัครสมาชิก ติดต่อเรา