กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์พกพา | แสดงผลโหมดพีซี
JadTrip!

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Somcup เมื่อ 24-11-2022 18:05

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (20)_jadtrip.jpg


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากพระพุทธบาทขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถ้าหากไปสระบุรี อยากเที่ยววัดดังไม่ควรพลาด วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (23)_jadtrip.jpg

ประวัติวัดพระพุทธบาท


วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบราชวรมหาวิหาร มาแต่โบราณ พระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดให้สร้าง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2167 เนื่องจากมีผู้พบเห็นรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ทรงศรัทธา จึงให้สร้างครอบรอยพระพุทธบาทไว้

ครั้นเสด็จกลับพระนครแล้ว จึงทรงเริ่มงานแต่เดิม คือ หารอยพระพุทธบาทเพื่อพัฒนาเป็นพระมหาเจดีย์ แล้วโปรดฯ ให้สร้างพระมหามณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สร้างอารามให้พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อดูแลพระมหาเจดีย์และบำเพ็ญตบะ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (10)_jadtrip.jpg

ปัจจุบันพื้นที่ของอารามอันกว้างใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อปรับแต่งการบำรุงรักษา เป็น พื้นที่เขตพุทธาวาส คือบริเวณที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พุทธสถานและปูชนียสถานได้ที่นี่ และสถานที่อื่น ๆ ที่ลาดลงมาจากวัดใกล้เชิงเขา เขตสังฆาวาสเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร ชุดกุฏิท่านพร้อมศาลาพระตั้งอยู่บนพื้นดินระหว่างเขตพุทธาวาสกับเขตสังฆาวาส ทั้งสองเขตล้อมรอบชายแดน เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จึงเรียกว่า "วัดพระพุทธบาท" แต่เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า "วัดพระบาท"

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (22)_jadtrip.jpg

รอยพระพุทธบาท


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นสูง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2167 ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม วัดนี้มีปูชนียบุคคลสำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทประทับบนบนแผ่นดินเหนือเขาสุวรรณบรรพต หรือที่เรียกว่า เขาสัจจพันธ์คีรี กว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว

รอยพระพุทธบาท ที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ทรงพบว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมามีการสร้างเพิ่มเติมอีกหลายสมัย และยังพบจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร.บนก้อนหินขนาดใหญ่สูงจากพื้นดิน 160 เซนติเมตร เมื่อครั้งเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (9)_jadtrip.jpg

พระมณฑป


มณฑปมีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยม ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น ด้านบนปูด้วยกระเบื้องเคลือบ สีเขียว ทุกชั้นมีสามเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ผนังปิดทองประดับด้วยกระจก และประตูรุ่นสีทองขนาดใหญ่อยู่ด้านนอก

ทางขึ้นมณฑปเป็นบันไดนาค มีบันได 3 สาย คือ เงิน ทอง และแก้ว หัวบรรไดเป็นหัวนาค 5 เศียร เชิงบรรไดทำด้วยสำริด ทั้งหมดสร้างตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา ระฆังเรียงรายล้อมรอบเขา ผู้ที่มาสวดมนต์ที่อุโบสถก็เพื่อแผ่ส่วนบุญเป็นไมตรีไปทั่วทุกวัดและถิ่นฐาน และต้นกรุงรัตนโกสินทร์

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (13)_jadtrip.jpg

นอกจากนี้ในบริเวณตัวเมืองยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธบาท (วิหารหลวง) ซึ่งเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุล้ำค่า เช่น เครื่องสังคโลกของพระเจ้าทรงธรรม ช้อนส้อมสำริดโบราณ อาวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดไม้เก่า มณฑปรอยพระพุทธบาท พัดยศพระต่าง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตามคำบอกเล่าของคนโบราณว่า หากมากราบรอยพระพุทธบาทนี้ครบ 7 ครั้ง จะได้ขึ้นสวรรค์ และส่งผลให้ชีวิตชาตินี้สมหวังทุกประการ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (18)_jadtrip.jpg

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (4)_jadtrip.jpg

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (14)_jadtrip.jpg

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (5)_jadtrip.jpg

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (15)_jadtrip.jpg

อะไรทำให้วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมีชื่อเสียง?


วัดพระพุทธบาทราชาวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทย วัดตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร วัดพระพุทธบาทมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

วัดนี้สร้างขึ้น ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของวัดคือ รอยพระพุทธบาท อายุมากกว่า 398 ปี และเชื่อกันว่าไหว้ไหว์แล้วจะเจริญรุ่งเรือง

วัดพระพุทธบาท ยังมีชื่อเสียงในด้านงานเทศกาลประจำปีซึ่งดึงดูดผู้คนนับพันจากทั่วประเทศไทย ในช่วงเทศกาลมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงดนตรีและการเต้นรำ แผงขายอาหาร และการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งมี 2 ช่วง คือ ขึ้น 8 ค่ำ ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 กับ ขึ้น 8 ค่ำ ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 4 และประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว ทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (8)_jadtrip.jpg

เอกลักษณ์ของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่อง รอยพระพุทธบาท วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก ตลอดจนพิพิธภัณฑ์อีกด้วย วัดพระพุทธบาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (7)_jadtrip.jpg

ทำไมถึงควรไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


วัดพระพุทธบาท เป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและเป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสวนที่สวยงาม วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบราณวัตถุสำคัญทางพุทธศาสนาจำนวนมาก รวมถึงรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าด้วย

มีหลายเหตุผลที่ควรไปวัดพระพุทธบาท วัดเป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบและยังเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญอีกด้วย หากคุณสนใจในวัฒนธรรมไทยหรือศาสนาพุทธ ที่นี่เป็นสถานที่ที่คุณควรไปเยี่ยมชม

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (3)_jadtrip.jpg

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (12)_jadtrip.jpg

การเดินทางวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


โดยรถยนต์ส่วนตัว จากถนนพหลโยธิน เมื่อถึงช่วงกิโลเมตรที่ 136 มีทางเลี้ยวซ้าย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 แล้วให้ตรงไป เพื่อเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

GPS : วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร สระบุรี

ค่าเข้าชม : คนไทย (ฟรี) ชาวต่างประเทศ คนละ 30 บาท ทุกวัน

เวลา : 05.00-17.00 น.

สรุปได้ว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงในจังหวัดสระบุรี มันคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมหากคุณเคยอยู่ในพื้นที่
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (1)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (2)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (6)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (11)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (16)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (17)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (19)_jadtrip.jpg
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดดัง สระบุรี (21)_jadtrip.jpg
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
Facebook: https://m.me/JadtripFans
โทรศัพท์: 088-075-2507, 099-4242-652
ส้มส้ม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Somcup

เผยแพร่ 132 กระทู้


เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)

JadTrip.com เว็บไซต์คอมมูนิตี้ท่องเที่ยว มีครบทุกเรื่องเที่ยว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และอื่นๆอีกมากมาย

สมัครสมาชิก ติดต่อเรา