กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์พกพา | แสดงผลโหมดพีซี
JadTrip!

ตามรอยประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Somcup เมื่อ 11-2-2023 16:13

พิพิธภัณฑ์กระท่อมรูปตัว U ที่ถูกจำลองจากค่ายเชลยศึก พิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นสถานที่เชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ  ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ เปิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2520 จัดแสดงวัตถุโบราณทางทหารจำนวนมาก ภาพถ่ายวิถีชีวิตเชลยศึก รวมถึงของใช้ส่วนตัวของทหาร และอาวุธสงครามอีกหลายรายการ พิพิธภัณฑ์ช่วยให้ผู้เข้าชมรุ่นเยาว์ได้ทราบถึงผลอันน่าเศร้าของสงคราม รับชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (3).jpg
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหารไทยและเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีภาพถ่าย วิดีโอ และอาวุธ

ที่พักใกล้พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก โรงแรมฮ็อปอินน์ กาญจนบุรี โรงแรมดีราคาประหยัด ใจกลางเมือง
ที่เที่ยวใกล้พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก วัดไชยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ กาญจนบุรี ไหว้พระชมเรือเทวดา เอาใจสายมู

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ตั้งใกล้วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง กาญจนบุรีจากถนนแสงชูโตเลี้ยวเข้าถนนกำแพงเมืองไปตามถนนวัดใต้ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ทางด้านขวาของซุ้มประตูทางเข้า ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท ก่อนหน้านี้ 30 บาท

ภายในพิพิธภัณฑ์ กาญจนบุรี มีการจัดการแสดง 3 ส่วน ประกอบด้วย

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ส่วนที่ 1 กระท่อมไม้จำลองที่พักเชลยศึกเพื่อสร้างทางรถไฟ สร้างจากโครงไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยไม้รวก ภายในยกพื้นมีฝ้าระแนงไม้ไผ่

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (5).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (8).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ส่วนที่ 2 มีทั้งภาพถ่ายภาพวาดชีวิตของเชลยศึกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางรถไฟ ภาพมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคุณบุญผ่อง สิริเวชชาพันธ์ และเชลยศึกกล่าวถึง ณ ที่นั้น ส่วนงานศิลปะเป็นภาพบุคคลซึ่งถ่ายภายหลังมาก แต่อิงจากเหตุการณ์จริงเพียงแต่นำมาเขียนใหม่

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (20).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ส่วนที่ 3 เชลยศึกที่ได้รับอาหารและเครื่องนุ่งห่มจากคนไทยโดยเอาเครื่องมือเครื่องใช้มาแลกกับอาหาร (ช้อน ส้อม สมัยนั้นบ้านใครมีคือผู้อันจะกิน) นอกจากนั้นยังมี ระเบิดและอุปกรณ์ เช่น หมวก รองเท้า ส้อม และมีด

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (12).jpg


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (14).jpg


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (15).jpg


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (17).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (19).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก รีวิว


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี เล่าเรื่องราวกองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์ชาวเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และออสเตรเลีย ฯลฯ เกือบ 30,000 คน และแรงงานท้องถิ่นกว่า 100,000 คนจากจีน  อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  และอินเดีย เพื่อสร้างทางรถไฟในเวลาเพียง 16 เดือน

เชลยศึก 16,000 คนที่สละชีวิตเพื่อช่วยสร้างทางรถไฟประกอบด้วยคนงาน 100,000 คนที่ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บประเภทต่างๆ และความโหดร้ายของไข้ป่า ขาดแคลนเสบียง ยารักษาโรค ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทำให้ถูกขนานนามว่า “ไม้หมอนแต่ละอันตามทางรถไฟนี้มีค่าเท่ากับชีวิตของนักโทษที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายนี้” จึงเกิด พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก พิพิธภัณฑ์สงครามขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการในอดีต ทำให้เราสามารถตามรอยประวัติศาสตร์ได้

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (4).jpg

ทำไมที่นี่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์


พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก พิพิธภัณฑ์สงคราม แห่งนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถาม เหมือนเราว่านี่พิพิธภัณฑ์หรอ ที่นี่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่คุ้นตาแน่นอน ที่อาคารใหญ่โต แล้วเก็บสิ่งของไว้ในกระจกแก้วอย่างดีทุกชิ้น แต่นี่นี่ไม่ใช่ วัดไม่ได้สร้างอาคารถาวร เพื่อต้องการเลียนแบบการตั้งค่ายเชลยศึกแบบเดียวกับที่มีอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เลย

ค่ายทหารในรูปทรงของญี่ปุ่นมีลักษณะอย่างไร ช่วยให้เชลยถูกควบคุมในรูปแบบของเชลยศึกจริง ดังจะเปรียบเทียบดูได้จากภาพถ่ายที่จัดแสดงไว้ เพราะที่นี่คือ พิพิธภัณฑ์สงคราม กาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (11).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (6).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (7).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี ที่ตั้ง :  อยู่ริมน้ำใกล้กับวัดไชยชุมพล ชนะสงคราม ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
GPS : พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก
อัตราค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท (ยกเว้นหรือลดค่าเข้ากับผู้ที่เข้าชมเป็นกลุ่มคณะที่มีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ)
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.30 - 16.30 น.
โทร : 034-511-2636, 034-512-203, 034-511263

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (1).jpg

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (2).jpg

โดยสรุป พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญและทรงพลังเกี่ยวกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระลึกถึงอดีต ทั้งสำหรับพวกเราที่ยังไม่มีชีวิตอยู่ในตอนนั้นและสำหรับอนุชนรุ่นหลัง ด้วยวิธีนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเรื่องน่าสยดสยองซ้ำอีก การสละเวลาเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถเป็นประสบการณ์ที่สดใสอย่างเหลือเชื่อ
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (9).jpg
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (10).jpg
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (13).jpg
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (16).jpg
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (21).jpg
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก (18).jpg
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
Facebook: https://m.me/JadtripFans
โทรศัพท์: 088-075-2507, 099-4242-652
ส้มส้ม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Somcup

เผยแพร่ 132 กระทู้


เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)

JadTrip.com เว็บไซต์คอมมูนิตี้ท่องเที่ยว มีครบทุกเรื่องเที่ยว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และอื่นๆอีกมากมาย

สมัครสมาชิก ติดต่อเรา